Kui te loobute vahetegevast meelest ja lihtsalt saate elavaks olevuseks, siis olete te vaba. Sest teie algne, tõeline loomus on vabadus.
Tae Heng "Südame õpetused"