iga suhtlus, mis avatud südamest
jõuab kohale
armastagem enda olulisust ja erilisust
jagagem ausat ennast
Svea Sööt