Põhjus, miks Sa midagi tahad, on seepärast, et Sa arvad, et Sul on suurepärane tunne, kui oled pärale jõudnud. Aga kui Sul pole suurepärane tunne sinna liikudes, siis Sa sinna ei jõua. On tarvis olla rahul sellega, mis on, sellal, kui enama järele sirutud.
Abraham-Hicks