Pole vahet vaimsel ja ilmalikul rahul. Nii nagu armastus on üks, on ka rahu üks.
On küll astme tugevuse vahe.See sõltub sellest, kui sügavale enda sisse sa lähed.
Amma