"Mandorla Maagia - Hinge Silm" Caroline Careyga 15 - 17.06
Tegevus » Sündmus
Aeg Koht Võtmeisik PDF
2018 Juuni 15 R 19:00
2018 Juuni 17 P 17:00
Europe/Tallinn
Tunnuspilt

MANDORLA MAAGIA - HINGE SILM

Caroline Carey'ga (Inglismaa)

Ekstaatiline tantsurännak koos Manorla konstellatsiooniprotsessiga

15 – 17 juuni 2018, Tallinn

 

"Mõnikord on meie sisemise hääle ja ühiskonna kaudu kujunenud mina - arusaamade vahel konflikt, millele pole ühest vastust. Meil on aga võimalus olla vastandite vahel asuvas keskosas, nende keskmes. Sisemised konfliktid loovad tohutul palju energiat. Kui me jätame aga välja hinnangute andmise, siis saame "selle" energia muundada puhtaks valguse vibratsiooniks. Ja mitte ainuüksi üheks ainsaks valguseks, vaid saame luua palju valgusekiiri, saates endast välja vibratsiooni, mis on ARMASTUS!" – Caroline Carey

 

Inimhingedena võime eksisteerida erinevatel tasanditel; see millest tavaliselt rohkem teadlik oleme, on materiaalne maailm. Oma olemuselt on materiaalne maailm duaalne – vastandlike jõudude reaalsus, mida kogeme tihtipeale konfliktidena erinevates suhestumistes. Mõningad näited vastanditest on taevas ja maa, valgus ja pimedus, mehelik ja naiselik, lojaalsus ja reetmine jne. Nende vastanditevaheline polaarsus loob fundamentaalse pinge juba evolutsioonilisel tasandil, mis oma olemuselt võib olla sügavalt hävitav või võimsalt loov ja loominguline. Tõendid selle pingelisuse hävitavast loomusest on kõikjal meie ümber sõdade, ebavõrdsuse ja konfliktide näol nii individiaalsel, grupisisesel kui ühiskondlikul tasandil.

See, kuidas me suhestume ja tuleme toime vastanditevaheliste pingetega, on võtmeks hävitavate konfliktsete olukordade transformeerimisel elujaatavateks lahendusteks. Kui me suudame pingestatust hoida iseenda sees, lubades tunda valu, ilu ja hirmu mis sellega kaasneb, siis saame kaks vastandlikku elementi tinglike ringidena tuua omavahel kokku. Nende kahe ühinemisel tekib keskele kahe ringi ühisosa, mandli kujuline kese, milles lõhe erisuste vahel saab laheneda. Nimetame seda kahe ringi tekkinud ühisosa 'mandorlaks' – nimetus mis tuleneb itaalia keeles 'mandlist', viidates mandlikujulisele osale, mis moodustub kui kaks ringi omavahel kattuvad. Mandorlat teatakse ka kui 'Vesica Piscis' ehk meie hinge püha anumat. Kui oleme selles pühas ruumis, on meil võimalus muundada seda, mis enne tundus needusena, enda hinge jaoks võimsaks ravimiks. Selle keskme energia on sama kui Püha Ema ja Isa printsiip Pühas Liidus, kõikide vormide ema, mees- ja naisenergiate ühenduses, mis on meile teada aastatuhandeid.

 Töötoas kasutame vahendeid nagu teadlik ja ekstaatiline tants, loovus, liikuv meditatsioon ja konstellatsioonimeetod, et töötada mandorla maagiaga. Sul on võimalus lähemalt tundma õppida enda elus olevaid erinevaid konflikte, et näha, kuidas nad sinu elus mängivad ja sind mõjutavad, kehastume läbi tantsu. Seejärel läbi grupitoetuse ja konstellatsiooniprotsessi, mida hoiab ja juhendab Caroline ja šaaanitrummi lõõgid, sisened mandorla ruumi, lubades selle maagial ennast puudutada, tuues uusi arusaamasid ja hignetarkust.

See töötuba on avatud ja sobiv kõikidele täiskasvanutele olenemata vanusest, soost, kogemustest või oskustest. Soovi korral võid töötada sügavamate teemadega või siis lihtsalt avastada enda jaoks uusi teadmisi, olenemata kas oled alles õppiv või juba kogenud terapeut või lihtsalt elu õpilane – see töö pakub midagi igaühele.

"Mandorla Maagia" protsess mida Caroline Carey pakub on väga sügav ja liigutav. Soovitan seda väga kõigile, kes õpivad terapeudiks või juba töötavad inimestega, kuid soovivad seda võimalust kasutada enda arenguks ja isiklike protsesside läbitöötamiseks (mida vajame selleks, et töötada teistega - kas pole?). Kui tunned kutset seda tööd proovida, siis järgi enda tunnet ja tee seda! Ma pean selle kvaliteeti suurepäraseks". Suzan Lemont

Töötuba toimub inglise keeles, kohapealse eestikeelse tõlkega.

NB! Reedel, 15. juunil on Avatud Õhtu kõigile huvilistele – tule tutvu Caroline' i ja tema tööga ning naudi tantsu!

Toimumisaeg: 15. – 17. juuni 2018

Reede 19.00 – 21.30

Laupäev 11.00 – 18.00

Pühapäev 10.30 – 17.00

Asukoht: Taiji klubi, Pärnu maantee 102, 11312 Tallinn

Maksumus: Töötoa hind on 170 eurot (R - P)

Hind osaledes ainult reede õhtul 20 eur

NB! Kui maksumus on Sinu ainus takistus osalemiseks, võta minuga ühendust ja ehk leiame koos võimaluse. 

Kontakt ja broneerimine: Aivi Adena +372 5694 2636.

Registreerumiseks palun saada e - mail aivi@sydamevalgus.com. Ettemaks 50 eurot garanteerib Sulle koha töötoas.

 

Caroline Carey elab Suurbritannias ja on olnud šamanistliku juhenduse ja õpetuse, sealhulgas ka ekstaatilise tantsu, ruumihoidja juba üle kahe aastakümne. Ta on kuue lapse ema ja viiekordne vanaema. Tema kireks on hingesüütuse taastamine hingeosade tagasitoomise, unenägemise ja šamanistlike praktikate vahendusel. Caroline on avaldanud neli raamatut. Rohkem infot Caroline Carey töö ja elu kohta saad külastades tema kodulehte Middle Earth Medicine Ways http://www.middleearthmedicine.com/

Mandorla Maagia töötuba Caroline Carey kodulehel: http://www.middleearthmedicine.com/calendar/

 

WORKSHOP INFORMATION IN ENGLISH

 

Magic of Mandorla - Eye of the Soul

With Caroline Carey

15 – 17th of June, 2018 Tallinn, Estonia

 

"Sometimes within our individual self and within the self of our worn-out society, there is no answer to conflict. There is, however, a way to stand within the center of the opposing forces. Conflict creates tremendous energy. If we leave out judgement then that 'energy' can become a vibration of light. Not always just a single light but many lights, sending out a vibration that is LOVE!" — Caroline Carey

As human beings, we can exist on multiple planes of being; the one that we are usually most aware of, however, is the material world. By its nature, the material world is a place of duality – a place of opposites that we often experience as being in conflict with one another. Examples include heaven and earth, light and dark, masculine and feminine, loyalty and betrayal, to name but a few. The polarity between these opposites creates a fundamental tension at an evolutionary level that has the potential to be either profoundly destructive or powerfully generative and creative. The evidence of the destructive consequences of this tension lies all around us in the terrible scourges of war, inequality and conflict within and between individuals, groups and societies.

The key to transforming the destructive consequences of conflict into life-affirming outcomes lies in how we relate to the tension between opposites. When we can hold the tension within ourselves, bearing the pain, beauty and terror that this brings, we bring the two opposing elements together, creating a space in which the split between the two can be resolved. We call this space the 'Mandorla' – a word derived from 'almond' in Italian, which refers to the almond shape created when two circles overlap. The Mandorla also known as the 'Vesica Piscis' is the sacred space of our soul work; when we stand in this place, we have the ability to transform what once was a curse into powerful medicine for the soul. Its energy is that of the Father Mother Principle in the Divine Union, the Mother of all Forms and the Yin and Yang that has been known to us for decades.

During this workshop, we will use the tools of dance, creativity, movement meditation and constellation-work to work with the magic of the Mandorla. You will have the opportunity to explore some of the conflicts in your life, looking at how they play out in your life and how they affect you by embodying them in the dance. Then, with the support of the group and a constellation process held and guided by Caroline and the drum beat, you will enter the space of the Mandorla, allowing it to work its magic upon you, bringing the riches of wisdom and new insights.

This work is open to all adults, regardless of gender, age, experience or ability. Whether you want to work with deep-rooted issues, or simply discover new insights, whether you are training in therapeutic studies, or a student of life's experiences, this work has something to offer you.

"Magic of Mandorla, amazing and deep work with Caroline Carey. I HIGHLY RECOMMEND IT to anyone who is studying to become a therapist or is one already but seeking the thread of connection in continuing your own development and work with your own process (which we so need when we work with others - right?). If you feel called to this work, then follow your intuition and go for it! I think it's of excellent quality." Suzan Lemont

This workshop will be in English translated into Estonian

Friday 15th of June is Open evening for All – come to meet caroline and her work and enjoy the dance!

When: 15. – 17th of June 2018

Friday 19.00 – 21.30

Saturday 11.00 – 18.00

Sunday 10.30 – 17.00

Venue: Taiji klubi (Taiji club), address Pärnu maantee 102, 11312 Tallinn

Cost: full workshop Fri to Sun, 170 euros

Cost for Friday only: 20 eur

 

Bookings and information: Aivi Adena +372 5694 2636.

Please send e - mail to aivi@sydamevalgus.com. We kindly ask you to pay 50 eur upon registration that reserves you a place at this workshop.

Caroline Carey lives in UK and has been a space holder for shamanic guidance and teachings, including ecstatic dance for two decades. She is a mother of six and a Grandmother of five. Her passion is in the reclaiming of innocence through the mediums of soul retrieval, dreaming and shamanic practice. Caroline has four published books. For more information on Caroline and her work, please visit her website Middle Earth Medicine Ways http://www.middleearthmedicine.com/

Mandorla Magic workshop information on Caroline Carey website http://www.middleearthmedicine.com/calendar/

Sarnastel teemadel