Budism
2014 Sept 30
2014 Aprill 06
Pärnu tiibeti budismi keskus Drikung Dorje Tšö Dzong (Drikung Vajra Dharma Kindlus) on ühendus, mis koondab inimesi, kel on huvi budismi kui filo...
2013 Sept 09
Khordong Umbusi on tiibeti budismi ningma koolkonna dzangteri õpetusliiniga seotud ühing. Tegeleb budistliku keskuse ehitamisega Umbusi külla, nin...
2013 Aug 27
Tallinna Budakoja ruume saab rentida õpingute ja seminaride korraldamiseks. Ruumid: suur saal, seminariruum, kohvipausideks köögi kasutamise võima...